Operatörler

Bu bölümde, atama, karşılaştırma, aritmetik ve mantıksal olmak üzere JavaScript operatörleri açıklanacaktır.

JavaScript’de kullanılan operatör türleri aşağıdaki gibidir. Bu bölümde operatörler açıklanacak ve kullanımları hakkında bilgi verilecektir.

  1. Atama Operatörleri (Assignment Operators)
  2. Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)
  3. Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)
  4. Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

1. Atama Operatörleri (Assignment Operators)

Atama operatörleri genel olarak eşittir (=) işaretinin sağ tarafında bulunan değer veya değişkenin değerini, işaretin sol tarafında bulunan değişkene (varsa belirtilen işlemi yaparak) atama işlemi yapar.

En basit seviyede atama operatörü eşittir (=) işlem yapmaksızın sağdaki değeri soldaki değişkenin içine atama işlemi yapar. Bu örnekte (x=y) y değerini x’in içine atayacaktır.

Ayrıca aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi kısaltma olarak, birleşik kullanılan atama operatörleri de vardır.

2. Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)

Karşılaştırma operatörleri verilen iki değeri karşılaştırarak işlecin doğru olup olmamasına bağlı olarak mantıksal bir sonuç geriye döndürür. Burada karşılaştırılacak değerler sayısal (number), yazısal (string), mantıksal (true & false) veya bir obje (object) olabilir. Aşağıdaki tabloda, karşılaştırma operatörleri bu örnek kod açısından açıklanmaktadır:

var myVar1 = 3;
var myVar2 = 4;

3. Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)

Aritmetik operatörler sayısal iki değeri alır ve işlem yaparak tek bir sayısal değer döndürür. Temel aritmetik operatörler toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölmedir (/).

Standart aritmetik işlemlere (+, -, * /) ek olarak JavaScript’te aşağıdaki tabloda listelenen aritmetik operatörleri kullanabilirsiniz.

4. Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

Mantıksal operatörler boolean (mantıksal) (true veya false) değerlerle çalışırlar ve geriye bir boole değeri döndürürler.

Kaynak : Mozilla Developer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön